All of our customers we offer unique chance of getting extended, 3 year lasting warranty for bought device (extended time of warranty is counted since date of purchase, not registration). All you need to do in that purpose is fill in the form below. Required informations are personal data of Customer, place and date of purchase, and unique number of customers card that is included to each device. There are also more beneftis from the registration. All registered customers can receive news and informations about our products and, in the future, use our mobile application.

Makitsu - Karta klienta

Imię i nazwisko

Adres email

Urządzenie

Data zakupu (rrrr-mm-dd)

Numer paragonu / faktury

Nazwa i adres sprzedawcy

Numer karty klienta

Wyrażam zgodę na otrzymywanie oferty handlowej od firmy Makitsu Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 21.

Potwierdzam zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym i akceptuję zasady przedłużenia gwarancji na zakupione urządzenie.